Aastad 1991-2005 Aastad 1991-2005 aastal Aastad 1991-2005
LAHTIOLEKUAJAD
Viimsi Raamatukogu KONTAKTIVABA laenutus kuni 30. aprillini
Prangli harukogu Kontaktivaba laenutus kuni 30. aprillini
Püünsi harukogu Kontaktivaba laenutus kuni 30. aprillini
Randvere harukogu Kontaktivaba laenutus kuni 30. aprillini


   E-kataloog RIKS, registreeru lugejaks siin

Aastad 1991-2005

Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise järgselt ühiskonnas toimunud muutustest tingituna vabanesid rahvaraamatukogud ideoloogilisest survest ja asusid täitma oma sotsiaalseid, kultuurilisi ja teavitustegevuse ülesandeid – raamatukogutöö mitmekesistus, suurenesid kontaktid teiste asutustega (muuseumid, kirikud, seltsid jt), intensiivistus lugejateenindus, kasvas lugejate päringute arv ning mitmekesistus nende temaatika. 1990. aastate teisel poolel sai Eesti raamatukogunduse märksõnaks infotehnoloogiliste uuenduste juurutamine ning rahvusvahelistes projektides osalemine.

Perioodi alguses esines Viimsi raamatukogu tegevuses nii tõuse kui mõõnasid, kuid perioodi lõpuks jõuti stabiilse toimimise ja edasise arenguni.

Seoses Kirovi-nimelise näidiskalurikolhoosi reorganiseerimisega osaühinguks Esmar aastal 1991 hakkas Viimsi raamatukogu töö soikuma, sest Esmaril puudus huvi raamatukogu ülalpidamise vastu. Samas polnud ka Viimsi vallavalitsus valmis raamatukogu üle võtma.

Kolhoosi raamatukogust sai taas vallaraamatukogu 1993. aastal, mil raamatukogu hakkas tegutsema Viimsi vallavalitsuse hallatava asutusena kinnitatud eelarve alusel.

Viimsi raamatukogu olukord halvenes järsult, kui 1994. aasta alguses otsustati, et raamatukogul tuleb endise kolhoosikeskuse ruumidest välja kolida ja ruumid loovutada Rahvusvahelisele Concordia Ülikoolile. Raamatukogu uueks asukohaks sai Viimsi vallamaja saun-riietusruumid, kuhu koliti 1994. aasta kevadel. Endise 105 m2 asemel tuli järgneva nelja aasta jooksul leppida 80 m2.

Aastad 1991-2005
Ruumipuudus Viimsi vallamaja ruumides.
Aastad 1991-2005

Seoses ruumiprobleemidega ja kohaliku omavalitsuse suutmatusega lahendust leida puudusid raamatukogul pea nelja aasta jooksul lugejate teenindamiseks normaalsed tingimused.

1997. aastal sai Viimsi raamatukogu uueks tegevust soodustavaks asukohaks taas Haabneeme alevik – ruumid Rannapere hooldekodu esimesel korrusel, kus praegu asub Viimsi Päevakeskus.

Aastad 1991-2005
Välisvaade Haabneemes asuvatele ruumidele.

Lugejatele avati raamatukogu uutes ruumides 10. novembril 1997. aastal. Pidulik avamispidu toimus 16. detsembril samal aastal. 330 m2 põrandapinnal asus avariiulitega lugemissaal ning eraldi lugemisala lastele. Kui 1997. aastal oli Viimsi raamatukogul 520 registreeritud lugejat, siis aastal 2000 oli lugejaid juba ligi 1300.

Aastad 1991-2005
Sisevaade

Traditsiooniga korraldada raamatuüritusi alustati taas 1998. aastal. Kogu tutvustamiseks hakati koostama raamatuväljapanekuid ning lasteaia- ja algkoolilastele korraldati muinasjututunde. 2000. aastal nimetati raamatukogu ümber Viimsi Raamatukoguks.

Aastad 1991-2005
Muinasjututund uutes ruumides.

1998. aastal soetas raamatukogu esimese arvuti ja raamatukoguprogrammi Kirjasto3000 litsentsi. Alustati teavikute elektroonilise kataloogimisega. 2001. aasta septembris avati raamatukogus avalik internetipunkt. 2002. aasta lõpuks kanti kõik teavikud e-kataloogi. 2003. aastal võeti kasutusele Eestis arendatud raamatukoguprogramm URRAM.

Kaheksa aastat teenindati lugejaid kiirkorras raamatukoguks kohandatud ruumides. 2005. aastal projekteeriti raamatukogu tarbeks Rannapere Pansionaadi 2. korrus, mis avati pidulikult 9. septembril. Kuigi ruumid olid väikesed, olid need hubased nii lugejatele kui töötajatele. Lugejate ja laenutuste arvud hakkasid taas kasvama. Korraldama hakati mitmesuguseid üritusi nii lastele kui täiskasvanutele.

Aastad 1991-2005
Avamine 2005. aastal.
Aastad 1991-2005
Kontaktivaba laenutus 30. aprillini Loe edasi

Kasutajatele
Lugejaks registreerimine, laenutamine, pikendamine, viivis, tagastuskast, tasulised teenused, raamatukogudevaheline laenutus, interneti ja WiFi kasutamine, erivajadustega lugeja

Raamatukogust
Dokumendid, ajalugu, statistika, kogud, raamatukogu nõukogu

Harukogud
Prangli harukogu
Püünsi harukogu
Randvere harukogu

Lingikogu
Andmebaasid, lugemissoovitused,
lastele, E-kataloog

Sotsiaalmeedias

Kontaktandmed
Viimsi Raamatukogu
Registrikood: 75021706
Randvere tee 9
Haabneeme alevik
74001 Viimsi
Telefon 56882673
Lasteteenindus 54004033

Kodulehtede tegemine aara.ee

Aastad 1991-2005

Aastad 1991-2005

Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise järgselt ühiskonnas toimunud muutustest tingituna vabanesid rahvaraamatukogud ideoloogilisest survest ja asusid täitma oma sotsiaalseid, kultuurilisi ja teavitustegevuse ülesandeid – raamatukogutöö mitmekesistus, suurenesid kontaktid teiste asutustega (muuseumid, kirikud, seltsid jt), intensiivistus lugejateenindus, kasvas lugejate päringute arv ning mitmekesistus nende temaatika 1990

Aastad 1991-2005

www.viimsiraamatukogu.ee © 2021 Viimsi Raamatukogu »